In 2004 werd het mestverwerkingsbedrijf “STORG” opgericht door de gebroeders Lavrijsen.


STomen van ORGanische producten

Inmiddels heeft Storg zich opgewerkt tot één van de grootste verwerkers van varkens- en pluimveemest, inclusief secundaire grondstoffen in heel België.

De composteerinstallatie van Storg bvba, gevestigd in de Berkenbroekstraat 6 te Bree is vergund voor de coverwerking van 120.000 ton mest/jaar met 25.000 ton secundaire grondstoffen (hulpstoffen).

STORG beschikt over het kwaliteitslabel van Vlaco